Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

1. Reikwijdte van de Privacy Policy

Deze privacy policy (Privacy Policy) is van toepassing op alle persoonlijke informatie van consumenten die door RATO EDUCATION en aan haar gelieerde ondernemingen wordt verzameld of gebruikt. Dit omvat persoonlijke informatie voor commercieel gebruik van websites die eigendom zijn van RATO EDUCATION alsmede offline verzameling van persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik door RATO EDUCATION. RATO EDUCATION is de beheerder van de gegevensverwerking voor de Website eneventuele (mobiele) applicaties in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Voor uw gemak en om het gebruik van de Website te verbeteren kunnen van tijd tot tijd links naar websites worden geplaatst, die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Via deze links verlaat u de Website en de diensten van RATO EDUCATION en deze links liggen buiten de zeggenschap van RATO EDUCATION. De websites waar u met de link naar wordt doorverwezen, hebben hun eigen afzonderlijke algemene voorwaarden, alsmede een privacybeleid. RATO EDUCATION is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en activiteiten van deze websites. Indien u deze websites bezoekt of uzelf daar toegang tot verschaft, is dit geheel op eigen risico.

2. Waarom persoonlijke gegevens met RATO EDUCATION delen?

Het delen van uw persoonlijk identificeerbare informatie stelt ons in staat u een aantal voordelen te bieden. Het zal voor u gemakkelijker en eenvoudiger zijn om:
 • Zich te registreren zodat u alle voordelen waarop u recht heeft, kunt ontvangen;
 • Informatie te vragen die specifiek op uw interesses is gericht;
 • Deel te nemen aan online gemeenschappen;
 • Persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te ontvangen die relevant voor u zijn;
 • Deel te nemen aan ons loyaltyprogramma;
 • Tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan.
U kunt uw persoonlijk identificeerbare informatie met ons delen door zich te registreren op onze Website.

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld

RATO EDUCATION kan persoonlijke gegevens van u verzamelen in verband met uw gebruik of aankoop van producten en diensten van RATO EDUCATION. Dergelijke persoonlijke gegevens kunnen gegevens bevatten die verstrekt zijn in verband met de onderstaande:
 • Het registreren of invullen van formulieren op onze Website. Dit omvat informatie die u kunt verstrekken indien u aanvullende informatie over de producten en diensten van RATO EDUCATION aanvraagt of zich aanmeldt om de e-mail nieuwsbrieven, het loyaltyprogramma of vouchers van RATO EDUCATION te ontvangen;
 • Het invullen van een profiel op de Website;
 • Het kopen van een product of dienst van RATO EDUCATION;
 • Het verstrekken van feedback over een ontwerp of product of het indienen van andere gegevens bij RATO EDUCATION;
 • Het vragen om informatie of hulp aan RATO EDUCATION;
 • Het deelnemen aan of reageren op consumentenenquêtes of verzoeken om meningen, interesses en voorkeuren van consumenten met betrekking tot producten en diensten van RATO EDUCATION;
 • Het deelnemen aan consumentenprijsvragen, sweepstakes en andere promotionele acties;
Het gebruiken van andere functionaliteiten van de Website die van tijd tot tijd aangeboden kunnen worden en die dergelijke informatie kunnen vereisen om van die functionaliteit gebruik te maken. RATO EDUCATION kan ook informatie verzamelen welke geen persoonlijke informatie is, waaronder maar niet beperkt tot de frequentie van gebruikersbezoeken aan de Website, de routes via welke gebruikers toegang krijgen tot de Website en eventuele hyperlinks gebruiken die op de Website aanwezig zijn. RATO EDUCATION of haar dienstverlenende organisaties en tussenpersonen kunnen deze gezamenlijke gegevens verwerken en gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot analyse van deze gegevens voor trends en statistieken, ontwikkeling van de Website en de functionaliteiten van de Website en aanbiedingen, beoordeling van de gebruikspatronen of planning en evaluatie van marketinginitiatieven. Deze informatie wordt door middel van bepaalde tools en methoden verzameld, zoals het ophalen van uw IP-adres of het gebruik van cookies, en wordt bewaard, gebruikt en openbaar gemaakt in een gebundelde vorm, tenzij anderszins vermeld.

4. Het delen van informatie

We willen u graag beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Maar het is aan u of u dit soort dienstverlening wilt. Uw persoonlijk identificeerbare informatie kan overgedragenworden van uw thuisland aan andere RATO EDUCATION ondernemingen over de hele wereld, die met u kunnen communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen die u nuttig kunt vinden. Indien u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in artikel 11.
RATO EDUCATION zal alleen in de volgende omstandigheden gegevens met derden buiten RATO EDUCATION uitwisselen: Soms verkoopt RATO EDUCATION u een product of biedt u een dienst aan in een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven, zoals onze RATO EDUCATION Partners. In een dergelijk geval zullen uw persoonlijke gegevens met deze bedrijven worden uitgewisseld. Let erop dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben dat van toepassing is op de wijze waarop zij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Dit privacybeleid kan soms afwijken van de RATO EDUCATION Privacy Policy. RATO EDUCATION kan externe bedrijven gebruiken voor de afhandeling van uw aankoop of verzoek of voor het verwerken van uw gegevens. RATO EDUCATION eist van deze bedrijven dat zij uw persoonlijke gegevens afdoende beschermen en uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden die niet door RATO EDUCATION zijn goedgekeurd.
RATO EDUCATION zal persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven indien wettelijk verplicht. RATO EDUCATION zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of aan derden verstrekken met toestemming om uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. RATO EDUCATION zal geen persoonlijke financiële informatie die u verstrekt hebt (zoals creditcard-informatie), met andere partijen delen, tenzij dit nodig is om uw bestelling af te handelen, onze factuur te verwerken of om fraude te voorkomen of tegen te gaan.

5. Cookies en website logging

Op onze Website en onze (mobiele) applicaties kunnen verschillende technologieën worden gebruikt om deze meer gebruikersvriendelijk, effectief en veilig te maken. Dergelijke technologieën kunnen ertoe leiden dat namens ons gegevens automatisch door ons of door derden verzameld worden. Deze gegevens bevatten in het algemeen geen persoonlijke gegevens over de gebruiker. Op een aantal plekken op onze Website en (mobiele) applicaties wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Dit zijn hoofdzakelijk kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op de harde schijf of op het gebruikerapparaat van uw computer worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om uw computer of (mobiele) apparaat te herkennen bij uw volgende bezoek, zonder u lastig te vallen met het verzoek u opnieuw te registreren. Cookies helpen om onze Website of (mobiele) applicatie meer gebruikersvriendelijk, effectief en veiliger te maken. De cookies die wij meestal gebruiken, zijn zogenaamde “sessie cookies”, die automatisch verwijderd worden aan het einde van het bezoek aan de betrokken website. Standaard maken browsers het gebruik van cookies mogelijk, maar deze functie kan ook worden uitgeschakeld. Dit zal er echter toe leiden dat sommigen diensten niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn. Het is ook mogelijk om cookies na gebruik via de webbrowser handmatig te verwijderen.

6. Gegevens die door uzelf worden verstrekt

Naast de gegevens die automatisch worden verzameld, verwerken wij ook gegevens die door u aan ons zijn verstrekt. Dit omvat onder meer maar is niet beperkt tot:
 • uw contactinformatie, waaronder uw voor- en achternaam, factuur- of afleveradres, e-mailadres en uw telefoonnummer;
 • indien u een online profiel hebt aangemaakt, de voorkeuren en interesses die in dit profiel zijn opgeslagen;
 • indien u contact hebt opgenomen met de klantenservice, de bijzonderheden van dit contact en de contactgeschiedenis;
 • indien u zich voor ons loyaltyprogramma heeft aangemeld, uw contactinformatie.
Al deze gegevens worden gekarakteriseerd door het feit dat u deze informatie zelf heeft verstrekt. Wij gebruiken deze informatie voor de doeleinden die in deze Privacy Policy zijn omschreven. U kunt uw persoonlijke gegevens altijd laten wijzigen of bezwaar maken tegen verdere verwerking door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in artikel 11.

7. Hoe worden verzamelde gegevens gebruikt

Wij zullen de informatie die we over u hebben verzameld, gebruiken om u van een gemakkelijke ervaring te voorzien en om u aanbiedingen over onze producten en diensten te doen. Indien u ons persoonlijke gegevens hebt verstrekt met betrekking tot een aanbieding, een evenement, een (mobiele) applicatie etc., kunnen we u e-mails of andere berichten sturen die betrekking hebben op de dienst waarom u heeft verzocht. Indien u contact opneemt met de klantenservice, zullen we uw persoonlijke gegevens (waaronder uw contactgeschiedenis) gebruiken, zodat de klantenservice in staat is om uw verzoek te verwerken en om de best mogelijke service te verschaffen. Indien u uw toestemming hebt gegeven om nieuwsbrieven te ontvangen, zullen wij deze naar u toesturen. Indien u ons uw persoonlijke gegevens hebt gegeven tijdens de verkoop van een dienst, zullen we u over soortgelijke diensten informeren. We kunnen ook contact met u opnemen om uw feedback over producten of dienstverlening te vragen. U kunt zich te allen tijde onmiddellijk en gratis afmelden voor deze berichten door op een link in de overeenkomstige e-mail of een ander bericht te klikken (zie verder hieronder in artikel 8.1 ). Indien u ermee hebt ingestemd dat er met u contact mag worden opgenomen, kunnen wij u per gewone post, e-mail, per SMS, per telefoon of ander elektronisch middel benaderen voor doeleinden inzake marketing, reclame en opinieonderzoek. Dit omvat bijvoorbeeld informatie die betrekking heeft op producten van RATO EDUCATION, speciale aanbiedingen, verkoopacties. Teneinde contact met u op te kunnen nemen over informatie die van speciaal belang voor u is, zal uw totale interactie met RATO EDUCATION en de RATO EDUCATION Partners (zoals onder meer maar niet beperkt tot uw gebruik van loyaltyprogramma’s, uw waardering en beoordeling van producten en diensten, uw contactgeschiedenis met ons klantenservice, uw nieuwsbrief clicks/openingsresultaten, uw surfgedrag (web tracking), het soort nieuwsbrief waarop u bent geabonneerd, uw deelname aan verkoopacties of evenementen en uw gebruik van (mobiele) applicaties) worden gecombineerd, geanalyseerd en gebruikt. We kunnen uw contactgegeven aan onze RATO EDUCATION Partners verstrekken voor doeleinden inzake marketing, reclame en opinieonderzoek. In artikel 8 vindt u informatie over uw rechten en in het bijzonder hoe u uw toestemming kunt intrekken.

8. Uw rechten

Indien u ons persoonlijke gegevens verstrekt via onze Website of andere kanalen, gebeurt dit volledig op vrijwillige basis en na het verlenen van uw toestemming om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy. Indien u ervoor kiest om de verzochte informatie niet te verstrekken, kunnen verschillende klantenvoordelen niet beschikbaar voor u zijn en kunnen ook online functies op de Website niet beschikbaar zijn. In bepaalde gevallen zijn alleen diegenen die ons de noodzakelijke persoonlijke gegevens hebben verstrekt, in staat om bepaalde diensten te gebruiken en op andere wijze gebruik te maken van de activiteiten en aanbiedingen die op onze Website en (mobiele) applicaties beschikbaar zijn. Aangezien transparantie en fair play in het bijzonder belangrijke zaken voor ons zijn, bieden wij verschillende opties, afhankelijk van de exacte omstandigheden om u te helpen de controle over uw gegevens te behouden. Deze opties omvatten de mogelijkheid om u af te melden voor diensten, gebruikersaccounts te verwijderen of informatie over de opgeslagen gegevens te ontvangen.

8.1 Recht om bezwaar te maken

E-mails die RATO EDUCATION aan u zendt en die bijvoorbeeld een nieuwsbrief of marketinginhoud bevatten, hebben een optie om de ontvangst van dergelijke e-mails te beëindigen (afmelding) door het volgen van de relevante instructies in de betrokken e-mail. Indien u de ontvangst van e-mails van ons wenst te stoppen, kunt u eenvoudigweg op deze afmeldingshyperlink klikken en dan stoppen we met het sturen van e-mails aan u. Indien u niet wilt dat informatie over uw gedrag op onze Website of (mobiele) applicatie wordt verzameld en geévalueerd, kunt u zich op de onderstaande wijze afmelden voor de verzameling van de webanalysegegevens. Indien u bezwaar wilt maken tegen de ontvangst van reclame-informatie en aanbiedingen in het algemeen, dus inclusief via gewone post, e-mail, per SMS, via de telefoon of via andere elektronische middelen, of indien u uw toestemming wilt intrekken, kunt u te allen tijde schrijven aan RATO EDUCATION, Suikerotrenweg 40, 2560 Kessel , Belgie, t.a.v. data protection (gegevensbescherming) of een e-mail sturen aan info@RATO EDUCATION.eu. Ingeval wij twijfels hebben over uw identiteit kunnen we u vragen u te identificeren (bijv. door het opsturen van een kopie van uw paspoort of ID). Ten aanzien van andere soorten berichten die u kunt ontvangen, zoals berichten inzake onderhoud of administratieve kennisgevingen kan de ontvangst van deze berichten alleen worden beëindigd door uw account te annuleren, omdat dergelijke berichten een verplicht onderdeel zijn van gebruikersaccounts en het aanverwante gebruik van onze Website en (mobiele) applicaties. U kunt uw account annuleren door een e-mail te sturen aan info@RATO EDUCATION.eu.

8.2 Het recht om informatie te vragen

U hebt het recht om te allen tijde geïnformeerd te worden over de persoonlijke gegevens die over u opgeslagen zijn, de oorsprong daarvan en de ontvangers alsmede het doel waarvoor deze zijn opgeslagen. Informatie over opgeslagen persoonlijke gegevens kan worden verkregen door de contactgegevens in de Contactinformatie in artikel 11 te gebruiken.

8.3 Het recht om een wijziging te vragen

U hebt het recht om te vragen de persoonlijke gegevens die over u opgeslagen zijn, aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren. Wij zullen u op de hoogte stellen of en indien ja, in hoeverre, wij aan uw verzoek zullen voldoen. Indien wij om wat voor reden dan ook uw verzoek niet inwilligen, zullen wij u de redenen daarvan mededelen.

9. Veiligheid van de informatie en gegevensintegriteit

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onvoorziene of illegale vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegd gebruik, publicatie of toegang, in het bijzonder waar de verwerking de overdracht van gegevens via een netwerk inhoudt, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking en misbruik.

10. Sociale Netwerken

Onze Website en (mobiele) applicaties verschaffen u Sociale Plug-ins van verschillende sociale netwerken. Indien u voor interactie met een sociaal netwerk kiest, zal uw activiteit op onze Website of via onze (mobiele) applicaties ook beschikbaar worden gesteld voor sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Indien u ingelogd bent op een van de sociale netwerken tijdens het bezoek aan onze Website of (mobiele) applicaties, kan het sociale netwerk deze informatie aan uw profiel toevoegen. Indien u interactie heeft met een van de Sociale Plug-ins, wordt deze informatie overgebracht naar het sociale netwerk. Indien u een dergelijke gegevensoverdracht niet wenst, moet u bij uw sociale netwerk uitloggen voordat u naar onze Website gaat of (mobiele) applicaties gebruikt. Wij kunnen deze gegevensverzameling en gegevensoverdracht via de Sociale Plug-ins niet beïnvloeden. Wij verzoeken u het privacybeleid van die sociale netwerken te lezen voor uitgebreide informatie over de verzameling en overdracht van persoonlijke gegevens, welke rechten u hebt en hoe u toereikende privacyinstellingen kunt verkrijgen.

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter: http://twitter.com/privacy
Google+: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

11. Contactinformatie

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of over onze Privacy Policy, bent u welkom om contact met ons op te nemen.
De contactgegevens zijn:
RATO EDUCATION
Blancefloerlaan 167
2050 Antwerpen
België

U kunt ook een e-mail sturen aan: [email protected]
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »