Gratis levering vanaf 100 euro. Scholen betalen na levering.
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Spelend leren (De LEGO Foundation)

Het doel van de LEGO Foundation is om het spel opnieuw te definiëren en het leren opnieuw voorop te stellen. de Foundation wil een toekomst opbouwen waarin leren door te spelen kinderen in staat stelt creatieve, betrokken, levenslange leerlingen te worden. Deze ambitie is belangrijker dan ooit. Kinderen groeien op met snelle veranderingen, mondiale uitdagingen en een sterk met elkaar verbonden wereld, die allemaal hun toekomstperspectief beïnvloeden.

Kinderen als creatieve, geëngageerde, levenslange leerders

De wereld van vandaag en morgen is er een van uitdagingen, maar ook van geweldige kansen. Een steeds meer onderling verbonden en dynamische wereld betekent dat kinderen tegenwoordig tijdens hun leven verschillende keren van baan zullen veranderen, en dat ze de meeste van die banen en de daarbij behorende functieprofielen zullen moeten uitvinden. Ze moeten voortdurend bijgeschomen en er zal behoefte zijn aan levenslang leren. Veel kinderen kampen ook met ontberingen in de vorm van stress, armoede en conflicten. Ze hebben positieve ervaringen en verwerkingsmogelijkheden nodig die een tegenwicht kunnen bieden aan negatieve factoren in hun leven. Ze hebben vertrouwen en kansen nodig om een ​​verschil te kunnen maken.
De LEGO Foundation is er vast van overtuigd dat het bevorderen van de drive en motivatie van kinderen om te leren, hun vermogen om met ideeën te komen en alternatieven te bedenken, en om op een positieve manier contact te maken met anderen en hun omgeving, essentieel is in een 21e-eeuwse realiteit. Door actief met ideeën en kennis om te gaan, en ook met de wereld in het algemeen, zijn kinderen beter voorbereid op de realiteit van morgen - een realiteit die ze zelf hebben gemaakt. Kortom, de Foundation ziet spelenderwijs leren als cruciaal voor de positieve ontwikkeling van kinderen, ongeacht hun situatie.

 

Kinderen leren door te spelen

Hoewel leren al vanaf de geboorte gebeurt, vraag je je misschien af ​​hoe we complexere vaardigheden van hogere orde opbouwen, zoals creativiteit, kritisch denken, samenwerking en probleemoplossing. Een aanpak - vaak over het hoofd gezien - is spelen!

Vanaf de vroege kindertijd hebben kinderen een verbazingwekkend natuurlijk potentieel om door middel van spel over de wereld te leren. In de afgelopen decennia heeft de wetenschappelijke gemeenschap steeds meer aanwijzingen gevonden dat zuigelingen en kinderen voortdurend leren, zich verbinden en in contact komen met hun omgeving door middel van positieve speelse ervaringen.
Een baby van slechts een paar uur oud luistert liever naar menselijke stemmen dan welk ander geluid dan ook en zeer jonge kinderen hebben een manier van ontdekken die opvallend vergelijkbaar is met veel leren en denken in de wetenschap. Deze van nature geboren vaardigheden zijn dezelfde capaciteiten waarmee kinderen creatieve, betrokken en levenslange leerlingen kunnen worden. Maar om volledig tot bloei te komen, moeten deze vaardigheden ook worden gekoesterd, ondersteund en ontwikkeld naarmate kinderen groeien.

Spelen opnieuw definiëren

Van momenten waarop je als kind doet alsof je een nieuw land in je eigen huis ontdekt, tot de uren die je besteedt aan het bouwen van een boomhut in de tuin, spelen en jeugd gaan hand in hand. Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat spelervaringen niet alleen leuk zijn - spelen speelt ook een cruciale en cruciale rol bij het leren en bij het voorbereiden van kinderen op uitdagingen in de kindertijd en de hele volwassenheid.
Hoewel spelen een rol speelt in veel beleid voor jonge kinderen, blijft de praktijk vaak achter, net zoals het belang van spelenderwijs leren minder wordt erkend, zowel thuis als op school, naarmate kinderen ouder worden. Daarom moeten we spel opnieuw definiëren als een centrale arena voor leren in de geest en acties van degenen die het leven van kinderen beïnvloeden.
Als we 'spelen' zeggen, kan dit vele soorten ervaringen betekenen, van spelen dat kinderen de vrijheid geeft om te verkennen en ontdekken met minimale beperkingen, tot spelen dat meer geleid of gestructureerd is. Onze omgevingen (inclusief de materialen die beschikbaar zijn bij het spelen in een huis, in een tuin, in stedelijke omgevingen, in landelijke omgevingen, enz.) Kader spelen ook, net als de leeftijdsgenoten, volwassenen en andere mensen waarmee we samenwerken. Spel wordt ook constant beïnvloed door de specifieke cultuur, waarden en overtuigingen in huis en in de gemeenschap als geheel.
Ongeacht of een spelactiviteit dichter bij vrij spel, begeleid spelen of spelen met een bepaald leerdoel komt, een cruciale vereiste is dat kinderen keuzevrijheid moeten ervaren en eerder ondersteund dan geleid moeten worden. Dit betekent dat kinderen als bekwaam moeten worden beschouwd en kansen moeten worden geboden om hun denken en handelen uit te oefenen in een sociale context waarin anderen dezelfde rechten hebben. Wordt er bijvoorbeeld geluisterd naar de interesses van kinderen? Welke keuzes hebben ze bij de spelactiviteit? Initieeren en nodigen ze volwassenen uit om deel te nemen aan het toneelstuk?

Kenmerken van speelse ervaringen

We zeggen dat leren door te spelen plaatsvindt wanneer de activiteit (1) als vreugdevol wordt ervaren, (2) kinderen helpt betekenis te vinden in wat ze doen of leren, (3) actief, betrokken denken, (4)  iteratief denken (experimenteren, hypothesetesten, etc.), en (5) sociale interactie omvat.
Deze vijf kenmerken zijn gebaseerd op bewijs voor hoe kinderen het beste leren (de wetenschap van leren) en hoe ze een speelse mentaliteit kunnen bevorderen.


Vreugdevol
Vreugde staat centraal in het spel - zowel genieten van een taak omwille van zichzelf als de tijdelijke sensatie van verrassing, inzicht of succes na het overwinnen van uitdagingen.
Recent onderzoek laat zien hoe nieuwsgierigheid en positieve ervaringen verband houden met leren; zuigelingen leren bijvoorbeeld meer na een onverwachte gebeurtenis dan na een verwachte gebeurtenis.


Actief betrekkend
Spelenderwijs leren houdt ook in dat je actief betrokken bent. Stel je een kind voor dat volledig opgaat in het spelen met een set bouwstenen. Ze stelt zich actief voor hoe de stukjes bij elkaar zullen komen en is zo in beslag genomen dat ze haar vader haar niet hoort roepen voor het avondeten. Deze mentale onderdompeling en het vermogen om gefocust te blijven, zijn vooral krachtig in de context van leren door te spelen.

Betekenisvol
Betekenisvol wil zeggen dat het kind nieuwe ervaringen kan relateren aan iets dat al bekend is. In het spel verkennen kinderen vaak wat ze hebben gezien en gedaan, of hebben opgemerkt dat anderen dat doen, om te begrijpen wat het betekent. Door dit te doen, kunnen ze hun begrip uitdrukken en uitbreiden door middel van een verscheidenheid aan media, symbolen en hulpmiddelen.


Iteratief
Van een peuter die verschillende manieren probeert om een ​​hoge toren met blokken te bouwen, tot een jong kind dat ontdekt dat de hoek van een glijbaan van invloed is op hoe ver een knikker door een kamer zal schieten, iteratie - mogelijkheden uitproberen, hypothesen herzien en de volgende vraag ontdekken - leidt tot meer leren.


Sociaal interactief
Sociale interactie is een krachtig hulpmiddel voor zowel leren als spelen. Door hun gedachten te communiceren, anderen te begrijpen door directe interactie en ideeën te delen, kunnen kinderen niet alleen genieten van het zijn met anderen, maar ook om een ​​dieper begrip en krachtigere relaties op te bouwen.
Deze vijf kenmerken vinden plaats als kinderen bezig zijn met leren door middel van spelactiviteiten en alle vijf zijn niet altijd nodig. Maar na verloop van tijd moeten kinderen momenten van vreugde en verrassing ervaren, een zinvolle verbinding, actief en geabsorbeerd zijn, itereren en met anderen omgaan.

Leren opnieuw uitvinden

Theoretici, onderzoekers en praktijkmensen in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen hebben uitstekend werk geleverd door de kijk op leren uit te breiden tot meer dan het onthouden van academische inhoud, door te benadrukken dat kinderen een breed scala aan vaardigheden moeten ontwikkelen. Een holistische benadering die ook hun fysieke, sociale, emotionele, cognitieve en creatieve vaardigheden omvat, is essentieel.

Onderzoek toont aan dat deze verschillende vaardigheden en aspecten van ontwikkeling niet zozeer op zichzelf staande elementen zijn als wel onderling verbonden tandwielen: de ene ontwikkeling beïnvloedt een andere. Er gaat bijvoorbeeld een hele nieuwe wereld open voor een peuter die leert lopen in plaats van kruipen - nu kan hij op zoek gaan naar zijn verzorger, toegang krijgen tot nieuwe taal, interacties en spelen. Sociale competentie en emotieregulatie ondersteunen op hun beurt de cognitieve vaardigheden van kinderen, en taal helpt kinderen op een positieve manier met leeftijdsgenoten om te gaan. Studies die de hele kindertijd bestrijken, tonen aan dat baby's die lichamelijk actiever zijn en meer ontdekken op de leeftijd van 5 maanden, meer succes op school laten zien op 14-jarige leeftijd.
Weten hoe je moet lezen, schrijven en rekenen is nog steeds belangrijk voor kinderen om deel te nemen aan de wereld. Maar het is van vitaal belang om een holistische benadering toe te passen op het leren en ontwikkelen van kinderen, waarbij een bredere reeks vaardigheden wordt erkend die het leren voor het leven ondersteunen.

Vaardigheden voor holistische ontwikkeling

Omdat de ontwikkeling van kinderen prachtig complex is, nemen we een holistische kijk op en benadrukken we het belang van de fysieke, sociale, cognitieve, creatieve en emotionele vaardigheden van kinderen en hoe deze elkaar aanvullen en met elkaar omgaan.

Emotionele vaardigheden
Begrijp, beheers en druk emoties uit door zelfbewustzijn op te bouwen en impulsen aan te pakken, en gemotiveerd en zelfverzekerd te blijven in tijden van moeilijkheden.


Cognitieve vaardigheden
Concentratie, probleemoplossing en flexibel denken door te leren complexe taken aan te pakken en effectieve strategieën te ontwikkelen om oplossingen te identificeren.


Lichamelijke vaardigheden
Fysiek actief zijn, beweging en ruimte begrijpen door het oefenen van sensorisch-motorische vaardigheden,
ruimtelijk inzicht ontwikkelen en een actief en gezond lichaam koesteren.


Sociale vaardigheden
Werk samen, communiceer en begrijp de perspectieven van anderen door ideeën te delen, regels te onderhandelen en empathie op te bouwen.


Creatieve vaardigheden
Ideeën bedenken, uitdrukken en omzetten in realiteit door associaties te creëren, ideeën te symboliseren en te vertegenwoordigen en betekenisvolle ervaringen voor anderen te bieden.

De kracht van spelen

Longitudinale studies onderstrepen deze behoefte om een brede waaier aan vaardigheden bij kinderen te ondersteunen. Hun vermogen om ideeën en middelen te delen, behulpzaam te zijn en naar anderen te luisteren, helpen allemaal om hun opleidingsniveau en werksituatie te voorspellen. Hetzelfde geldt voor belangrijke aspecten als aandacht en focus, vertrouwen, doorzettingsvermogen, ruimtelijk inzicht en verkennend gedrag.
Spelen speelt een sleutelrol bij het ontwikkelen, aanmoedigen en promoten van deze holistische vaardigheden vanaf de geboorte en gedurende het hele leven. De aard van de speelactiviteiten van een kind zal variëren - afhankelijk van leeftijd, context en cultuur - en hun vaardigheden zullen complexer worden. De basisstructuren van deze vaardigheden zijn echter al van jongs af aanwezig en worden ondersteund en versterkt door hoogwaardige spelervaringen.

Door speelervaringen in de eerste jaren kunt u de kritieke vaardigheden verwerven om gedurende uw hele leven te leren.

bron

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »