Gratis levering vanaf 100 euro. Scholen betalen na levering.
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

21st Century Learning skills

Onze maatschappij verandert razendsnel van een industriële maatschappij naar een kennis- en informatiemaatschappij.

In een informatiemaatschappij is er een ‘explosie’ aan informatie en informatiesystemen beschikbaar  dankzij Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). De term kennismaatschappij verwijst naar de manier waarop we onze economie organiseren. We spreken ook wel over een kenniseconomie. Al deze termen duiden op het feit dat kennis een belangrijke grondstof is van onze huidige samenleving. Waar in de industriële samenleving de focus van het onderwijs lag op de ontwikkeling van feitelijke en procedurele kennis, wordt in de kennissamenleving de ontwikkeling van conceptuele en meta-cognitieve kennis belangrijker. Om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw is het belangrijk dat zij competenties ontwikkelen die aansluiten bij deze nieuwe kennissamenleving.

21st century learning skills worden beschouwd als een overkoepelend concept voor kennis en vaardigheden die mensen moeten bezitten om te kunnen bijdragen aan deze kennismaatschappij.

Belangrijke 21st century skills die we vandaag onderscheiden zijn : samenwerking, communicatie, ICT-geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden (incl. Burgerschap). Maar ook creativiteit, kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden worden steeds belangrijker.

Frank van den Oetelaar vermeldt in zijn Whitepaper ‘21st Century Skills in het onderwijs’ volgende vaardigheden.

-    Samenwerking
De nadruk bij deze vaardigheid ligt met name op de kwaliteit van samenwerking. Hoge niveaus van samenwerking worden bereikt wanneer leerlingen gedeelde verantwoordelijkheid voor hun werk hebben. Leerlingen leren hierdoor belangrijke samenwerkingsvaardigheden zoals onderhandelen, taken verdelen, luisteren naar ideeën en kennis van anderen, en integratie van kennis in een samenhangend geheel. Leerlingen hebben elkaar nodig om tot een oplossing te komen.

-    Kennisconstructie
We spreken van kennisconstructie als de onderwijsvormen, activiteiten bevatten waarin leerlingen nieuwe informatie en inzichten kunnen combineren met wat ze al weten. Dat kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van een onderzoek, analyse, synthese, evaluatie en interpretatie van kennis en informatie.

-    Probleemoplossend denken en creativiteit
De leeractiviteiten richten zich hier op het zoeken van oplossingen voor een nieuw probleem, het afronden van een taak zonder instructies over de te volgen aanpak of het samenstellen van een complex product dat voldoet aan een aantal vooraf gestelde eisen. Een verhoogd leerrendement wordt bereikt als de oplossing in de echte wereld moet worden geïmplementeerd.

-    Planmatig werken
Bij planmatig werken ontwikkelen leerlingen vaardigheden in het kader van zelfsturing. Deze leervormen bestrijken een langere termijn waarbij leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor planning, kwaliteitsbewaking en uiteindelijke zelfevaluatie en reflectie. Daarbij wordt de effectiviteit verhoogd als leerlingen bij aanvang van de taak op de hoogte zijn van de beoordelingscriteria.

Bepalen aan welke competenties er nood is in de 21ste eeuw is één zaak, maar ze implementeren in onze huidige onderwijsomgeving is niet eenvoudig.Het is belangrijk dat 21st century learning skills worden opgenomen in het curriculum. Er is nood aan een interdisciplinaire visie die verder gaat dan de traditionele scheiding tussen vakken. Om dit te kunnen bereiken moeten we nieuwe didactische benaderingen ontwikkelen. Er is nood aan een samenwerkingscultuur, waarbij we structuren voor kennisdeling op schoolniveau moeten ontwikkelen.

De implementatie van 21st century learning skills zorgt voor hoge verwachtingen en nieuwe  uitdagingen voor docenten.  Bij 21st century skills ligt de nadruk voor docenten vaak op de ontwikkeling van de didactische en technologische kennis. Maar docenten hebben ook nood aan intellectuele, emotionele en sociale ondersteuning om met deze onzekerheden en complexe verandering te kunnen omgaan. De implementatie van een 21st century skills project vereist de ontwikkeling van ondersteunende systemen, standaarden, beoordelingen en instructies in het curriculum. In een professionele leeromgeving, kunnen leerlingen geëngageerd deelnemen aan het leerproces en zijn ze dus beter voorbereid op de kennismaatschappij.

Het gebruik van LEGO Education leermiddelen in combinatie met de LEGO Education leerfilosofie biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van 21st century skills op een gestructureerde wijze zowel in basis- als in secondair onderwijs te implementeren.

Bij de productbeschrijvingen van WeDo 2.0 (basis) en Mindstorms EV3 (secundair) vind je hierover verdere informatie.

 

Bronnen:

Voogt, J., & Roblin, N. P. (2010). 21st century skills. Discussienota. Zoetermeer: The Netherlands: Kennisnet.

http://development.todosmedia.com/klassetheater/wp-content/uploads/2015/04/discussie-nota-21_st_century_skills-.pdf

http://www.p21.org/storage/documents/CTE_Oct2010.pdf

http://www.21stcenturyskills.nl/

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »