Gratis levering vanaf 100 euro. Scholen betalen na levering.
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

RATO Education bv
Blancefloerlaan 167
B-2050 Antwerpen L.O.
Tel. +32 (0)3 250 66 70
BTW nummer : BE0558913109


Algemene verkoopsvoorwaarden

Elke overeenkomst over levering van goederen of diensten is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

In geval van offerte is ons aanbod vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering.

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van de energie, grondstoffen, in de lonen of in andere bestanddelen van onze kostprijs.

Een vertraging bij de levering kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven, indien deze wordt veroorzaakt door aan de verkoper externe omstandigheden.

Eigendomsoverdracht van de goederen vindt slechts plaats na volledige betaling van de koopsom en de leveringskosten.

De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

Om geldig te zijn dienen klachten ons bij aangetekende brief toe te komen (a) in geval van klacht wegens niet-conformiteit, acht dagen na de levering van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na de ontdekking en ten laatste zes maanden na de levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsvoorwaarden.

In het kader van de on-line verkoop heeft de koper het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De koper dient vervolgens de goederen op eigen kosten in originele verpakking terug te sturen, waarna Rato de aankoopprijs zal terugbetalen, mits de goederen zich in ongebruikte en nieuwe staat bevinden.

Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 1,5 % per maand van het factuurbedrag. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 €. Het niet-betaalde deel brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest op van 1,5 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Al onze overeenkomsten worden beheerd door het Belgisch Recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen en de Vrederechter van het 5de Kanton te Antwerpen bevoegd.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »