Over ons

RATO Education is gecertificeerd LEGO Education Partner en hoofdverdeler van LEGO Education leermiddelen voor kleuter, basis en secundair onderwijs in België.

LEGO Education leermiddelen zijn ontwikkeld op basis van de LEGO Leermethodiek waarbij de focus ligt op creatief en actief leren.
Deze filosofie plaatst ‘hands-on, minds-on’ leren centraal. Een concept waarbij de geest tijdens het leren op interactieve wijze ontwikkeld en verrijkt wordt.
Door denk- en redeneringsprocessen te koppelen aan handvaardigheid, motorische ontwikkeling en ruimtelijke perceptie wordt het leerproces naar een creatief hoger niveau gebracht.
Studies tonen aan dat hands-on leren aanleiding geeft tot een betere kennis overdracht en bovendien helpt bij de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden zoals communicatie, werken in groep en creatief en probleem-oplossend denken.
Met LEGO Education worden de STEM vakken ( Science – Technology – Engineering – Mathematics), evenals ICT en taalontwikkeling van passief leren omgevormd tot actief beleven voor leerling en leerkracht. Met de introductie van LEGO Education ontdekken leerlingen van basis en secundair onderwijs op interactieve wijze hoe boeiend STEM-vakken zijn. LEGO Education leermiddelen zorgen voor enthousiaste leerkrachten en leerlingen en geven een boost aan het academisch niveau van de onderwijsinstelling.

De LEGO Leerfilosofie is academisch ruim onderbouwd. RATO Education biedt in dit opzicht een opleidingsprogramma aan met verschillende partners en trainers die ook een specifieke opleiding hebben genoten in de hoofdzetel van LEGO Education in Billund (Denemarken).