STEM in het Lager Onderwijs

In het STEM-kader voor het Vlaamse onderwijs wordt STEM gedefinieerd als “het opbouwen van wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten én praktijken (S, T & M) en het inzetten ervan om complexe vragen of een levensecht probleem op te lossen (E). STEM binnen onderwijs is dus het samenbrengen van de diverse componenten van het letterwoord teneinde maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen in samenhang te identificeren, onderzoekend op te lossen en erover te communiceren” (Departement Onder-wijs & Vorming, 2015). 

Science (Wetenschap): Onderzoeken van wetenschappelijke concepten/inzichten staat centraal. Bij dit onderzoeken worden onderzoeksvaardigheden gestimuleerd. Concreet gaat het over de inhoudelijke vraagstukken vanuit de opdrachten.

Technology (Techniek): Hier ligt de focus op het ontwerpen in functie van een behoefte. Tijdens dit ontwerpen gaat aandacht naar de volgende elementen (Departement Onderwijs & Vorming, & Departement EWI, 2008): (1) hanteren van materialen, hulpmiddelen etc.; (2) inzicht in gebruik en werking van techniek (begrijpen) en (3) belang voor de maatschappij (duiden).

Engineering Het optimaliseren (evalueren en bijsturen/verbeteren) van ontwerp en proces op basis van vooropgestelde of afgebakende criteria (eisen) staat hier centraal. De leerlingen bouwen en programmeren, waarbij het bijsturen van het programma een noodzakelijke uitvoering zal zijn. De leerlingen zullen de programmatie bijsturen en verbeteren waar nodig.

Mathematics (Wiskunde): Bij deze component gaat het vooral over toegepaste wiskunde zoals berekeningen (tellen, oppervlakteberekening etc.), relaties wiskundig kunnen uitdrukken en analyseren (meten, tabel invullen etc.).

Eindtermen

De overheid stelt in Vlaanderen specifieke eindtermen op die de leerlingen op het einde van het basisonderwijs moeten bereiken. Sommige van deze eindtermen kunnen bereikt worden door de LEGO® Education producten als middel in te zetten. Uiteraard is het belangrijk dat het middel doelbewust wordt ingezet, waarbij het een meerwaarde vormt. De opdracht  met het LEGO Education product die in de klas uitgevoerd zal worden, is ook sterk afhankelijk van welke eindtermen men wil bereiken.

Leergebiedoverschrijdende eindtermen

Per vak en leergebiedoverschrijdend zijn er eindtermen gefor­muleerd vanuit het departement Onderwijs. Bij het gebruik van de LEGO producten wordt er sowieso gewerkt aan een aantal algemene eindtermen (cf. leergebiedoverschrijdende eindter­men), dit onafhankelijk van de specifieke opdracht.

(gebaseerd op tot stand kwam in samenwerking met de VIVES Hogeschool © RATO Education bv)

STEM-kader voor het Vlaamse onderwijs

 WeDo 2.0

Breng STEM-leren tot leven (2de tot 6de leerjaar)
Met LEGO® Education WeDo 2.0 komen wetenschap, technologie, techniek, wiskunde en codering tot leven. De unieke combinatie van de LEGO®-steen, klasvriendelijke software en boeiende, op standaarden gebaseerde projecten resulteert in een hulpmiddel dat het vertrouwen van studenten opbouwt om vragen te stellen, problemen te definiëren en hun eigen oplossingen te ontwerpen door STEM-leren rechtstreeks in handen te geven.

Bestel hier je WeDo2.0 set

Vraag hier onze publicatie aan (enkel voor klanten): WeDo2.0 in het Vlaamse leerplan: Handleiding voor de leerkrachten

 

 LEGO® Education SPIKE™

LEGO® Education SPIKE™ Prime wekt nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen voor STEAM op bij jongeren van het zesde leerjaar. Dit concept combineert kleurige LEGO® bouwelementen, gebruiksvriendelijke hardware, op Scratch gebaseerde intuïtieve programmeertaal en voor leerlingen direct bruikbare elementen, zodat leerlingen continu uitgedaagd worden, ongeacht hun onderwijsniveau. De eindeloze creatieve designmogelijkheden en laagdrempelige modules van SPIKE Prime helpen de leerlingen spelenderwijs de STEAM-vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben als de innovatieve denkers morgen.

Bestel hier je LEGO® Education SPIKE™ Prime set

 

Machines & Mechanisms

LEGO® Education Machines & Mechanisms stelt leerlingen in staat te ontdekken hoe techniek in de echte wereld werkt.
Met Machines & Mechanisms krijgen studenten een diepgaand inzicht in mechanische en structurele principes die zijn ingebouwd in alledaagse machines. Door oplossingen te bouwen, te ontwerpen en te testen, werken studenten als jonge wetenschappers en ingenieurs, terwijl ze hun wetenschappelijke kennis en wiskundige vaardigheden aanscherpen. We ondersteunen docenten door gebruiksvriendelijke, geschikte, praktische materialen aan te bieden, samen met begeleide lessen die voldoen aan de normen van technologie en wetenschap.